Преводачески и консултантски услуги

Услуга Цена
Придружаване и устен превод
(отваряне на на банкова сметка, община, детска градина, училище)
€25 на час
+ €5 за пътни разходи
Превод на писмо устен €5 на страница
Фактура на немски €10 на брой
Попълване на формуляр за фирма (Gewerbe) €15
Попълване на формуляр за данъчен номер (Steuernummer, Steuerliche Erfassung) €25
Попълване на формуляр за Jobcenter, пълен комплект за 2 души €50
за 3 души €70
за 4 души €90
Попълване на други формуляри €5 на страница
Изготвяне на автобиография (CV) €25
Търсене на работа €25 на час
Попълване мна формуляр за детски надбавки (Kindergeld, Kinderzuschlag) €40
Попълване на формуляр за KITA-Gutschein (ваучер за детски ясли) €30
Здравна каса регистрация (придружаване и превод) €20
Телефонен разговор €5